Návody a záruční podmínky

Návod k použití –NAVIJÁKY

1.Naviják nasaďte do držáku a řádně upevněte.Naviják v držáku nesmí být volný.Vlasec protáhněte očky prutu a upevněte na cívku navijáku při odklopeném oblouku překlapěče.Poté překlopte oblouk pomocí otočení kličky a navíjejte vlasec za mírného přidržení vlasce prstem a mírně utahujte.Vlasec naviňte na cívku téměř po okraj,ale nepřeplňujte,aby vlasec nevylétával v chomáčích.

2.při nahazování se smekacím navijákem nejprve přidržte vlasec prstem,potom odklopte oblouk překlapěče .Přiměřeně švihněte prutem a současně uvolněte vlasec.Ten se začne z navijáku odvíjet. Počkejte až nástraha dopadne do vody. Pak dopněte vlasec pootočením kličky.

3.Nastavte brzdu cívky úměrně k velikosti lovených ryb a síle vlasce. Dobře nastavená brzda pomáhá zdolávat rybu,zároveň zabraňuje přetržení vlasce a chrání také prut před přetížením.

4.Po skončení rybolovu naviják zbavte zbytků krmení a nečistot,omyjte a osušte.Brzdu cívky povolte.Pro ochranu navijáku při transportu sklopte kličku a naviják ochraňte před nárazy.

 

Návod k použití-PRUTY Teleskopické

1.Teleskopické pruty rozkládejte od špičky směrem k rukojeti tak,aby v sobě pevně držely.Nikdy nevysunujte prut vyhozením dopředu.Prut skládejte v opačném pořadí-směrem od rukojeti ke špičce.Teleskopické pruty skládejte tak,že uchopíte jeden díl pod spojkou,a druhý nad spojkou,potom pootočením dílů proti sobě spoj uvolníte a prut složíte.V žádném případě není možno prut držet za očka.

2.Po skončení rybolovu prut nejdříve zbavte nečistot,pečlivě jej otřete a dokonale osušte.Nikdy neskládejte prut mokrý-hrozí poškození laku.

3.Při rybolovu nepřekračujte předepsanou odhozovou zátěž.Prut nikdy nepřetěžujte nadměrnou zátěží.Přetížení prutu také může lehce způsobit prudký zásek,uvíznutí háčku,nebo nevhodně nastavená brzda navijáku při použití silného vlasce.

4.Pruty pečlivě chraňte před prudkými nárazy,nepokládejte na pruty při přepravě žádné další předměty.Pruty umístěte ve vhodných obalech.

5.Nepoužívejte pruty pro jinou rybolovnou techniku,než pro kterou jsou určeny výrobcem.

6.Na prutech neprovádějte žádné zásahy,opravy a úpravy-hrozí riziko změny vlastností prutu.To může mít za následek jejich poškození i při relativně šetrném zacházení.

NÁVOD DĚLENÝ RYBÁŘSKÝ PRUT

Při sestavováni prutu dbáme na čistotu spojovaných dílů (odstraníme případné nečistoty) a přiměřeným tlakem v ose oček zasuneme do sebe, během rybolovu kontrolujeme dosednutí. Při skládáni prutu plynulým tahem v ose oček uvolňujeme jednotlivé díly - zásadně neprotáčíme díly, neboť může dojít k fixaci a následnému poškození prutu.

 

 

 

Základní zásady pro použití všech rybářských prutů:

1/ Používejte VŽDY pouze předepsanou vrhací zátěž (nutno počítat i s váhou naplněného krmítka, nástrahou, návazcem apod.).

2/ NIKDY NEDOTAHUJTE brzdu navijáku na maximum, zvláště při použití silnějšího vlasce by mohlo dojít při      prudkém záseku k abnormálnímu přetížení a následnému poškození prutu (správné seřízení navijáku má vliv na využití všech vlastností prutu!).

3/ Nepoužívejte pruty pro jinou rybolovnou techniku, než pro jakou jsou určeny výrobcem, které odpovídá jejich konstrukce, délka, tvrdost a jejich akce.

4/ Při nahazováni chraňte prut před nárazy o větve stromu či jiné překážky (před mechanickými nárazy chráníme prut i při přepravě!).

5/ Při vytahování ryby z vody je nutné VŽDY použít podběrák nebo rybářský hák! Nikdy nevytahujte rybu pouze prutem.

6/ Po ukončení rybolovu prut při skládání řádně osušíme a zbavíme nečistot, očka opatříme krytem. Před složením dělených prutů zkontrolujte, zda jsou spojky čisté. Spojky promazávejte grafitovou vazelínou. Prut skládejte výhradně protočením dílů nad a pod spojkou – nenamáhejte očka.

7/ Při přepravě chráníme prut vhodným obalem proti nárazům a deformaci.

 

Závady prutů, na které se nevztahuje záruka:

1/ Běžné opotřebení prutu.

2/ Zpuchření laku.

3/ Mechanické poškození oček (vyštípnutí, vylomení a utržení očka).

4/ Jakékoliv mechanické poškození držáku navijáku, nebo koncovky prutu.

5/ Zlomení prutu při nesprávném zacházení (viz návod k používání).

6/ Zlomení prutu ve spojení děleného prutu z důvodu neodborného nasazení dílů.

7/ Zlomení prutu prvních 20 cm délky jeho špičky.

 

Grafitové pruty Jsou vodivé a proto je nepoužívejte za bouřky nebo v blízkosti elektrického vedení.

 

 

 

 

 

 

Záruční list

 

Všeobecné a záruční podmínky na pruty a navijáky

 

Záruka na pruty a navijáky je 24 měsíců od data prodeje,není-li stanoveno jinak.Záruka se vztahuje pouze na vady zboží,nevztahuje se na opotřebení věci jejím obvyklým používáním.U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady,pro které byla nižší cena sjednána.záruční doba začíná dnem prodeje.Případnou reklamaci uplatňujte v prodejně,kde jste výrobek zakoupili.Při reklamaci předložte  tento záruční list .Záruční doba se prodlužuje o dobu,po kterou byl prut či naviják v opravě.

 

 

 

Záruční podmínky

 

Při uplatňování reklamace předložte řádně vyplněný záruční list a účtenku.Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku.Navijáky a pruty v záruční době není dovoleno otvírat nebo opravovat.Dojde-li k poruše tohoto ustanovení,ztrácí zákazník nárok na záruční servis.Výrobce,dovozce ani prodejce neodpovídá za závady způsobené nedodržením návodu k použití,nesprávnou nebo nešetrnou manipulací.Nedodržením uvedených záručních podmínek ztrácí zákazník nárok na záruční servis.